Chính Sách Bảo Mật

Tại Cay43.com, chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và thông tin cá nhân của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi.

1. Thu thập thông tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ giao dịch, số điện thoại và thông tin thanh toán khi bạn đăng ký tài khoản, đặt hàng hoặc tham gia các cuộc thi, khảo sát do chúng tôi tổ chức.

2. Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp có thể được sử dụng để:

  • Cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người dùng trên trang web.
  • Liên lạc với bạn về các đơn hàng, câu hỏi hoặc thông tin dịch vụ.
  • Gửi thông tin quảng cáo, khuyến mãi, nếu bạn chọn nhận chúng.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp an ninh để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập và tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối của thông tin truyền qua Internet hoặc lưu trữ trực tuyến.

4. Chia sẻ thông tin

Chúng tôi không bán, trao đổi hay chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác ngoài mục đích cung cấp dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc khi có yêu cầu pháp lý.

5. Quyền lợi của người dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi và xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi lưu trữ, cũng như quyền từ chối nhận thông tin quảng cáo.

6. Thay đổi chính sách bảo mật

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào. Mọi thay đổi sẽ được cập nhật trên trang web này.

Mọi thắc mắc hoặc lo ngại về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tuyến qua trang web chính thức của chúng tôi.

Lưu ý: Bản mô tả trên là một ví dụ và không thể thay thế cho lời khuyên pháp lý chính xác và tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của trang web hoặc doanh nghiệp của bạn.